LEKKER IN JE LIFE

Lekker in je Life Texel


Samen op weg naar een gezonde leefstijl.

Overgewicht komt in Nederland veel voor; op Texel bij circa 1 op de 5 kinderen. Het gevolg op jongere leeftijd is vaak weinig zelfvertrouwen, niet kunnen/durven sporten, gepest worden en het ontstaan van lichamelijke klachten (pijn in gewrichten, suikerziekte).

Indien overgewicht aanhoudt tot op latere leeftijd, worden de lichamelijke klachten ernstiger of komen er andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes bij. Hoe eerder het kind, ondersteund door ouders, opvoeders en andere naasten, weer op gezond gewicht komt, des te meer uitzicht op een zorgeloos en prettig leven.

Op Texel hebben daarom betrokken partijen de handen ineengeslagen. Dat heeft geleid tot het programma Lekker in je Life. Gericht op het kind én op zijn of haar woon- en leefomgeving.Wagon 1: Gezinscoaching
De gezinscoaches van Lekker in je Life zijn er om deelnemers (kind én gezin) te begeleiden op het pad naar gedrags-verandering en om gezonde leefpatronen te versterken.

Wagon 2: Beweegprogramma
Het beweegprogramma waarin fysiotherapeuten eventuele fysieke beperkingen om tot optimaal bewegen te komen, wegnemen. Tevens organiseren Sportservice Texel en/of de fysiotherapeuten aantrekkelijke evenementen om deelnemers het plezier in het bewegen te laten ervaren.

Wagon 3: Kinderdiëtetiek
In wagon 3 is de kinderdiëtetiek gevestigd; hier worden voedingsadviezen in brede zin gegeven: niet alleen worden deelnemers geïnformeerd wat gezond eten is maar ook leert men bewust inkopen te doen en gezond(er) te koken.Voor wie:
Kinderen/jongeren in de leeftijd van 2-18 jaar met overgewicht en daar met ouders/verzorgers iets aan willen doen.

De visie van Lekker in je Life:
Overgewicht kan verschillende oorzaken hebben, zoals het grote aanbod van computergames en tv-programma’s zodat minder bewogen wordt en het energierijke eten dat makkelijk verkrijgbaar is.

Stressfactoren in een gezin kunnen leiden tot een ongezond leefpatroon. Tenslotte kan een natuurlijke aanleg aanwezig zijn. Kortom, overgewicht komt ongemerkt, stiekem het huis, het gezin binnengeslopen.

Lekker in je Life richt zich niet alleen op het afvallen in gewicht van het kind maar juist vooral op het levensgeluk. Kinderen die lekker in het vel zitten, leven in het algemeen gezonder.

In dat traject is de ondersteuning van ouders en andere opvoeders heel belangrijk. Daarom wordt ook van hen een actieve houding in de begeleiding van het betrokken kind verwacht.

Het programma is zo samengesteld dat plezier in deelnemen voorop staat. De inhoud is daarom flexibel en kan op het individuele kind/gezin worden aangepast.

De inhoud van Lekker in je Life
De locomotief wordt bestuurd door de jeugdarts en de verpleegkundigen van de GGD Hollands Noorden: Mieke Plettenburg, Marja van Etten en Marleen Heijdeman. Zij werken nauw samen met de huisartsen op Texel en de kinderartsen van het NoordWest-ziekenhuis in Den Helder

In overleg met de mogelijke deelnemers bepalen zij of deelname aan Lekker in je Life gewenst is of niet. Er kunnen redenen zijn die deelname (tijdelijk) in de weg staan, zoals achterliggende ziekte(s) en/of andere spanningsbronnen in het gezin.

Indien tot deelname aan Lekker in je Life wordt besloten, dan worden deelnemers door de professionals van de GGD Hollands Noorden over het verdergaan in Lekker in je Life uitgebreid voorgelicht.

Het traject van Lekker in je Life

De volgorde van instappen in de wagons staat niet vast maar wordt in overleg met deelnemers bepaald. Wél begint het Lekker in je Life-traject altijd in de locomotief.

Het Lekker in je Life-traject beslaat minimaal één jaar. uitloop is mogelijk. De inhoud van Lekker in je Life wordt ook weer in samenspraak tussen Lekker in je Life-professionals en de deelnemers vastgesteld.

De eigen bijdrage voor deelname is € 50,-

Lekker in je Life wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.


Diëtist & Leefstijl Slim Fit

Diëtist & Leefstijl Slim Fit. All rights reserved.