DE PRAKTIJK

EXPERTISE


Professionele begeleiding tijdens het gehele proces van dieetadvisering en leefstijlcoaching staat bij Diëtist & Leefstijl hoog in het vaandel. Je ontvangt niet alleen deskundige informatie, maar je wordt ook geholpen dit op een gemakkelijke wijze toe te passen in het dagelijks leven.

Onze diëtisten zijn experts op het gebied van de meest uiteenlopende voedingsproblemen. Een diëtist draagt een beschermde titel. Deze titel krijg je als je de vierjarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek met succes hebt afgerond. Bij ons word je niet alleen professioneel begeleid op het gebied van afvallen, ook zijn wij medisch opgeleid en kunnen wj hulp bieden op een breed scala aan ziektebeelden.

Diëtist & Leefstijl is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en we staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


VEELGESTELDE VRAGEN


Vraag 1 Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?

Je hoeft alleen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het intakegesprek. Als je bent doorverwezen door een medisch specialist vragen wij ook de verwijsbrief mee te nemen.

Vraag 2 Kan ik ook zonder verwijsbrief terecht bij Diëtist & Leefstijl?

Het antwoord is “ja”. Diëtist & Leefstijl  is direct toegankelijk. Direct toegankelijk betekent dat je ook zonder verwijsbrief van harte welkom bent bij ons.

Vraag 3 Als ik op dieet ga, moet ik dan shakes drinken of allerlei bijzondere voedingsmiddelen eten?

Het antwoord hierop is “nee”. Je krijgt van ons deskundig voedingsadvies op maat. Het advies wordt aangepast aan je wensen en het dieet is opgebouwd uit gangbare voedingsmiddelen. Diëtist & Leefstijl verkoopt absoluut geen dieetproducten. Je hoeft niet afwijkend te eten van je omgeving. Hierdoor is het aanpassen van de levensstijl goed vol te houden en blijven de resultaten ook op de langere termijn zichtbaar.


TARIEVEN & VERGOEDINGEN


Behandeling bij Diëtist & Leefstijl valt binnen het basispakket van je zorgverzekeraar tot maximaal drie uur per jaar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Het eerste gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen, maar de vervolgafspraken zijn vaak korter van duur. Dit maakt dat Diëtist & Leefstijl  binnen de drie uur vergoeding vanuit het basispakket een uitgebreide behandeling kan bieden. Indien je, je eigen risico nog niet hebt gebruikt, wordt de behandeling vanuit je eigen risico betaald.

Ben je aanvullend verzekerd? Vaak heb je dan na behandeling vanuit het basispakket recht op extra vergoeding voor dieetadvisering. Indien je recht hebt op extra vergoeding voor dieetadvisering vanuit je aanvullende pakket, valt dit buiten je eigen risico. De eerste drie uur dieetadvisering zijn altijd ten kosten van het eigen risico, dit bedraagt maximaal 180 euro. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt dieetbehandeling drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering maar dit valt niet onder het verplichte eigen risico.

Bij onduidelijkheden in hoeverre je zorgverzekeraar dieetadvisering vergoed, adviseren wij je om de polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar of met Diëtist & Leefstijl Slim Fit.

Er zijn uitzonderingen waarbij de dieetadvisering met 3-4 uur extra vanuit het basispakket wordt vergoed, dit is de zogenaamde ketenzorg. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met je praktijkondersteuner of met Diëtist & Leefstijl Slim Fit.

Dieetkosten zijn aftrekbaar voor de belasting. Voor meer informatie klik hier.

Indien je geen gebruik wilt maken van de dieetadvisering uit het basispakket, of je hebt deze uren al gebruikt bij een andere diëtist, ben je uiteraard ook van harte welkom. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Wij declareren de kosten voor dieetadvisering bij je zorgverzekeraar. Voor de uren die worden vergoed door de zorgverzekeraar ontvang je geen rekening. Als je nog niet door het eigen risico heen bent, houdt er dan rekening mee dat je een factuur kan ontvangen van de zorgverzekering. Onderstaande tarieven gelden alleen als je de behandelingen zelf betaalt of als je geen vergoeding (meer) krijgt van de zorgverzekeraar.

Tarieven voor 2023

De behandeltijd worden berekend per kwartier, het tarief per kwartier is € 17,25.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die wij in rekening brengen bestaat uit twee componenten.
1. De directe tijd: de tijd waar je als cliënt bij aanwezig bent.
2. De uitwerktijd ofwel de indirecte tijd: de tijd die wij besteden aan o.a. het samenstellen van een persoonlijk advies, registeren van de gegevens in je dossier, informeren van de verwijzer en het factureren ofwel declareren van de consulten. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht.


ALGEMENE VOORWAARDEN


Afspraak

Voor het maken, het verplaatsen of annuleren van een afspraak kan je telefonisch contact opnemen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Je mag ook een berichtje sturen via sms, whats app of via de mail.

Verhinderd
Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je bent onverhoopt verhinderd, dan dien je de afspraak op werkdagen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail af te zeggen. Wanneer je niet komt opdagen zonder afbericht dan wordt de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kan je niet bij je zorgverzekering terugvragen, je ontvangt zelf een factuur voor dit consult.

Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtist & Leefstijl Slim Fit te kopiëren en/of aan derden te verstrekken als je hiertoe geen schriftelijk toestemming hebt verkregen van Diëtist & Leefstijl Slim Fit. Wij dragen waar zorg voor de continuïteit van de behandelingen bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van jouw diëtist. De diëtist behoud het recht een behandeling af te breken.

Betaling
De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer je geen vergoeding (meer) krijgt voor jouw consulten ontvang je een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Diëtist & Leefstijl Slim Fit welke je vindt op het factuur. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen de gestelde termijn behouden wij het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer je in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij jou in rekening gebracht. Diëtist & Leefstijl Slim Fit behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer je in gebreke blijft.

Privacyreglement
Je privacy wordt gerespecteerd door Diëtist & Leefstijl Slim Fit. Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Diëtist & Leefstijl Slim Fit handelt conform deze wet. Alles wat u met Diëtist & Leefstijl Slim Fit bespreekt zal dus vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jou nadrukkelijke toestemming mag aan je partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.

Klachtenregeling
Bij ons staat deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht je desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met ons. Komen we er samen niet uit, dan kan je terecht bij de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in je eigen regio.

Aansprakelijkheid
Het advies is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien jij daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door ons verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ons.

De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ons.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

AVG

Diëtist & Leefstijl Slim Fit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet van kracht. Wij waarborgen je privacy. In ons toestemmingsformulier kun je aangeven met welke zorgverleners wij gegevens van jou mogen uitwisselen. Wij werken met een beveiligde mailbox.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Diëtist & Leefstijl All rights reserved.